Privatpolitik
Dataansvarlig
Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Mons Studio
Brandts Passage 31A, 2. sal, 5000 Odense C
CVR: 41643749
Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via hello@monsstudio.dk.
Behandlingsaktiviteter
Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.
Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere.
Kommunikation med potentielle kunder
Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:
Kontaktformular
Email
Telefon
Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.
Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.
Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.
Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.
Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.